Kurumsal

1984’ten Bugüne MND Gıda

Ülkenin ve lezzetin başkentinden tüketicilerine en iyi ve en kaliteliyi sunmayı hedefleyen işletmemiz, 1984 yılında Şehirli Ticaret adıyla ticari hayatına başlamıştır. Büyüyen Türkiye’mi- zin gelişimine ayak uyduran, genç ve dinamik bir anlayışıyla şirketleşme sürecini tamamlayan Şehirli Ticaret, MNDgıda markasıyla sektördeki yerini almıştır.

Lokman, Arınur ve Paşabey markalarını bünyesinde barındıran MND Gıda, geleneksel değerlerle bağlarını koparmadan, Türk markası kimliğiyle dünya pazarında rekabet edebilecek güçte olmayı, bu gücü de tüketicisinden aldığı takdir ile sür- dürmeyi hedef olarak belirlemiştir.

İnsan sağlığına ve hijyene önem veren, “Çocuğuna yediremeyeceğin ürünü üretme” ilkesini benimseyen MND Gıda, tüketiciyi aldığı ürünün üretim şekline, yerine ve kalitesine önem vererek satın alınması konusunda bilinçlendirmeyi de kendine görev edinmiştir.