Gıda Güvenliği

Ürünlerimizdeki gıda güvenliği bizim için her şeyden önemlidir

Gıda güvenliği konusunda son derece titiz olan MND Gıda, gıda kaynaklı sorunlara neden olan biyolojik, fiziksel ve kim- yasal etkenleri önleyecek şekilde gıdaların işlenmesi, hazırlanması, depolanması ve son tüketiciye sunulmasını içeren dön- güyü uygun biçimde gerçekleştirmektedir.